Frontpage  About  admin@impgroup.org
IMP GROUP NEWS

  New book announcement (mostly for Scandinavian colleagues)

  New book announcement (mostly for Scandinavian colleagues)

  Företag i dynamiskt samspel

  Lars-Erik Gadde & Håkan Håkansson

  Om att överleva i den interaktiva ekonomin

  Vår ekonomiska värld kännetecknas av en intressant paradox – den är samtidigt både ständigt föränderlig och stabilt kontinuerlig. I denna bok kopplas båda dessa egenskaper till en och samma bakomliggande mekanism, nämligen det dynamiska samspelet mellan de involverade företagen.

  Det dynamiska samspelet i dagens interaktiva ekonomi tar sig olika uttryck. Över tid skapar den långsiktiga interaktionen mellan ett köpande och ett säljande företag en stark och utvecklad affärsförbindelse.

  For more information
  Book frontpage
IMP Journal 2006-2014
All Published Issues
IMP Papers
Quick-search Papers